Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie podejmuje świadome i dobrowolne działania na rzecz mieszkańców Kętrzyna wykraczające poza więzi rodzinno- przyjacielsko – koleżeńskie. Dotyczą one m.in.:

  • koordynacji pracy wolontariuszy,
  • zbiórki odzieży, mebli, urządzeń gospodarstwa domowego i przekazywanie ich osobom potrzebującym,
  • współpracy i organizacji kwest publicznych na rzecz chorych mieszkańców Kętrzyna oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. pożar),
  • organizacji warsztatów dla seniorów i młodzieży,
  • organizacji wyjazdów integracyjnych,
  • udziału w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • Zbiórek plastikowych nakrętek.

 

Centrum Wolontariatu

Ul. Dworcowa 10 b

11-400 Kętrzyn

Nr tel.: 607-814-431

 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Wydawanie odzieży codziennie w godzinach od 9:00- 14:00