Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać osobiście

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w pokoju 244,

przez ePUAP lub platformę mObywatel

od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

bon energetyczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż 13 czerwca weszła w życie ustawa o bonie energetycznym.

 

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.


Bon energetyczny wynosi:

– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r. bon energetyczny wynosi:

– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zostanie udostępniony w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej Ośrodka, po jego opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.