Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie od wielu lat uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Osoba potrzebującą aby otrzymać pomoc żywnościową powinna zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Uczestnicy Programu otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

W ramach realizacji Programu PO PŻ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu zachęcamy do sprawdzenia poniższych linków

  1. PKPS Olsztyn
  2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl
  3. Produkty dostepne w magazynie MOPS