Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zadań Działu Pomocy Instytucjonalnej i usług należą zadania związane z:

  • Wsparcie w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych oraz w postaci opiekuna dziennego dla osób starszych, niesamodzielnych,
  • Prowadzeniem stołówki MOPS na rzecz osób potrzebujących,
  • Kierowaniem do domów pomocy społecznej oraz ustalaniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
  • Prowadzeniem mieszkań chronionych oraz ustalaniem odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,