Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Informcja w języku migowym

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Miejskiej Kętrzyn.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów Ośrodka są dostępne na stronie internetowej: https://mopsketrzyn.pl/index.php/rejony-opiekuncze.

W celu załatwienia sprawy można skontaktować się z pracownikiem Ośrodka, nie wychodząc z domu korzystając z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 89 751 29 01 (sekretariat).

Wszystkie informacje o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można znaleźć na stronie www.mopsketrzyn.pl

Miejski Ośrodek realizuje zadania gminy Miejskiej Kętrzyn, w zakresie Pomocy Społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnienia socjalnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integracji społecznej osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka będących zadaniami własnymi gminy. Ośrodek realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami lub wykonane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Celem działalności MOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji jak również doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem MOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, obejmujących:

- przyznawania i wypłacanie przewidzianych właściwymi ustawami świadczeń,

- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacje zdań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa również Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniora, które działa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00 przy ul. Sikorskiego 61a (tel. 697-011-620). Działania KCSS można obserwować na Facebooku.