Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Przyjmujemy wpłaty na konto
Ośrodka Pomocy Społecznej

 

PKO SA. 42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

 

Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane w całości najbardziej potrzebującym rodzinom, objętym pomocą Ośrodka.