Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, A także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

RODZAJE PRZEMOCY

  • PRZEMOC FIZYCZNA popychanie, szarpanie, wykręcanie rąk, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • PRZEMOC PSYCHICZNA wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.
  • PRZEMOC SEKSUALNA wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii, itp.
  • PRZEMOC EKONOMICZNA odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

PAMIĘTAJ

Przemoc jest procesem - nie pojawia się nagle znienacka, rozwija się.
Przemoc ma tendencję do powtarzania się - rzadko jest jednorazowym incydentem.
Przemoc eskaluje - narasta, niezatrzymana przybiera na sile.
Przemoc jest nagradzająca - daje szybkie efekty dlatego sprawcy tak trudno z niej zrezygnować.
Odpowiedzialny za przemoc jest zawsze sprawca.

FAZY PRZEMOCY

1. Faza narastania napięcia
Partner jest napięty, często poirytowany a drobiazgi wywołują jego złość. Prowokuje kłótnie, częściej wszczyna awantury z coraz bardziej błahych powodów. Osoba dotknięta przemocą stara się jakoś załagodzić i opanować sytuację - uspokaja, spełnia wszystkie zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, "schodzi z drogi". Dąży do uszczęśliwiania sprawcy, aby powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy. Niektóre kobiety mają dolegliwości fizyczne, np bóle żołądka czy głowy, bezsenność. Wpadają w apatię lub stają się niespokojne utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia, lub stają się niespokojne. Zdarza się, że wywołują awanturę, żeby "mieć to już za sobą".

2. Faza gwałtownej przemocy
Osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna, wpada w szał i wyładowuje się, dochodzi do użycia przemocy, której skutkiem są: zasinienia, połamane kości, obrażenia wewnętrzne itp.

3. Faza miodowego miesiąca
Po wyładowaniu swojej złości sprawca ma świadomość, że posuną się za daleko dlatego okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie powtórzy. Tłumaczy swoje zachowanie, żałuje tego czego się dopuścił. Niejednokrotnie okazuje czułość i miłość. Dąży do uzyskania przebaczenia poprzez prezenty, kwiaty, rozmawia o swoich uczuciach, potrzebach krzywdzonego partnera, dba o ofiarę. Daje złudną nadzieję, że się zmienił i agresywne zachowania nigdy się nie powtórzą. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, ze przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza.