Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. W związku z powyższym magazyn będzie zamknięty.

Z chwilą otrzymania informacji o zakończonych przetargach na dostawę żywności oraz możliwości odbioru tej żywności, magazyn wznowi swoją działalność, o czym osoby zainteresowane zostaną powiadomione.

 

 
Uwaga:

Produkty żywnościowe otrzymane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie Programu PEAD, nie mogą być równocześnie pobierane z innych organizacji oraz odsprzedawane osobom nieuprawnionym.