Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

14 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Święto miało na celu m.in. docenić ogromną rolę seniorów w społeczeństwie, zwiększyć integrację międzypokoleniową, popularyzować udział seniorów w życiu kulturalnym i ekonomicznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie pamiętając o roli Seniorów w społeczeństwie zorganizował spotkanie skierowane do Seniorów z naszego miasta. Podczas spotkania Seniorzy wzięli udział w warsztatach z zakresu zaspokajania podstawowych potrzeb osób starszych przez członków ich rodzin. Po zakończeniu warsztatów nastąpiła część artystyczna podczas, której wystąpiły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej (Natan Lewkowicz, Łukasz Jakoniuk, Damian Pawlik), uczniowie z klas I-III ze Szkół Podstawowych (Milan Szajewski i Gloria Krawczyk ze SP nr 3 im. M. Zientary – Malewskiej, Bruno Wojciekian ze SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza).

Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Na zakończenie spotkania wolontariuszki z LO im. W. Kętrzyńskiego wręczyły Seniorom róże oraz kartki z życzeniami przygotowane przez uczniów Szkół Podstawowych nr 3, 5 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kętrzynie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyn – Pana Macieja Wróbla, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Miasta Kętrzyn – Katarzyny Kopeć oraz przedstawicieli Miejskiej Rady Seniora w Kętrzynie.

Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn.